Home

Farbror Gustav med rätt att vara nostalgisk

Hej alla med nostalgi för  gammal teknik
LM Erikssons väggtelefon 1882

Väggtelefon_1882
Väggtelefon_1882